Μετά από τα “πέτρινα” χρόνια των Μνημονίων, η Κύπρος φαίνεται οτι έχει μπει για τα καλά σε τροχιά γρήγορης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης με μακρύ ορίζοντα αρκετών δεκαετιών. Μάλιστα, αν στην εξίσωση μπουν τόσο η καίρια γεωστρατηγική της θέση όσο και οι πρόσφατες εκτιμήσεις για τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου / πετρελαίου, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς οτι σύντομα η Κύπρος θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς κόμβους παγκοσμίως.

Τα πλεονεκτήματα της Κύπρου για τους ξένους επενδυτές, πολλά. Ας δούμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κυπριακή οικονομία στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Πρώτα απ’ όλα είναι το φανταστικό νομοθετικό πλαίσιο που είναι εξαιρετικά φιλικό για τις ναυτιλιακές. Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης που διαθέτει ξεκάθαρο Φορολογικό Πλαίσιο αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του συνόλου δραστηριοτήτων της εμπορικής ναυτιλίας (Tonnage Tax basis).

Όπως συμβαίνει με όλους τους τομείς των ξένων επενδύσεων, έτσι και οι ναυτιλιακές προτιμούν να επιλέγουν χώρες με ευνοϊκή φορολόγηση. Να σημειωθεί οτι οι ναυτιλιακές φορολογούνται στην Κύπρο βάσει της καθαρής χωρητικότητας του κάθε πλοίου (12,5%). Ο εταιρικός ναυτιλιακός φόρος είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ.

Επίσης, βάσει του φορολογικού συστήματος της Κυπριακής οικονομίας, εξαιρούνται από την φορολόγηση τα μερίσματα, κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού (permanent establishment), καθώς και η διπλή φορολόγηση. Να τονιστεί οτι η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνίες με πάνω από 80 χώρες επί τούτου.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που ωθούν πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ναυτιλιακούς ομίλους προς την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και οι εταιρείες διαχείρισης ναυτιλιακών εταιρειών βρίσκουν την Κύπρο ολοένα και πιο ελκυστική ως έδρα για τη διαχείριση πλοίων υπό διαφορετικές σημαίες. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες από την Κυπριακή Δημοκρατία να προσελκύσει εταιρείες διαχείρισης σκαφών και πλοίων, καθώς τα portfolios που διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες φτάνει τις αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια Ευρώ. Γι’ αυτό τον λόγο, δίνονται έξτρα οικονομικά κίνητρα και διευκολύνσεις.