Πώς Κινήθηκε η Οικονομία της Κύπρου το 2018

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε στην Κύπρο για το έτος 2018 σε ποσοστό 3.9%, ενώ οι προβλέψεις για τα ερχόμενα έτη είναι εξίσου αισιόδοξα. Μάλιστα, στην Κύπρο αναπτύχθηκαν αρκετοί τομείς της οικονομίας και ως αποτέλεσμα υπήρξε σημαντική συνακόλουθη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για το σύνολο των πολιτών, αν και ανεπαίσθητη. Οι δείκτες και τα στατιστικά στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν ψεύδονται, γεγονός που προδιαθέτει για ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές επιτυχίες στο εγγύς μέλλον.

Ποιοι Τομείς της Οικονομίας Αναδύθηκαν;

Η Τράπεζα Κύπρου δημοσίευσε μια λεπτομερή μελέτη, αναφορικά με την πορεία της οικονομίας της Κύπρου για το έτος 2018. Οι τομείς που φαίνεται να επηρεάστηκαν με θετικό πρόσημο στην οικονομία της Κύπρου περιλαμβάνουν τον τουρισμό, τον κατασκευαστικό κλάδο, τη βιομηχανία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όπως βλέπετε λοιπόν, υπάρχει ένας αλληλένδετος κύκλος που συνδέει κάθε επιτυχημένη πορεία στην οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμός αποτελεί διαχρονικά ένα νευραλγικό κομμάτι στην οικονομία της Κύπρου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα αυτό και οι προοπτικές είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Ο κλάδος των κατασκευών περιέχει τόσο τα ακίνητα προς τους ιδιώτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, παρατηρείται μια μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με την αγορά και μίσθωση ακινήτων. Η ιδιοκτησία ανακτά την παλαιότερή της αίγλη και τα αποτελέσματα είναι κάτι περισσότερο από ορατά.

Άλλα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από τη μείωση του δείκτη της ανεργίας στην Κύπρο. Για το 2018, η ανεργία μειώθηκε αισθητά στο 8.5% και αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Αρκεί να θυμίσουμε ότι το 2017, ο δείκτης της ανεργίας είχε κλείσει στο 10.1%. Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, ανακύπτουν εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην οικονομία της Κύπρου. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί πλήρως, ενώ κάθε έτος που περνά αποδεικνύεται πιο προσοδοφόρο από τα προηγούμενα. Και αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος για να χαμογελούν όλοι στην Κύπρο.