Η Κύπρος ανέκαθεν προσείλκυε το επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων χωρών για ποικίλους λόγους. Από την αρχαιότητα, τα ισχυρά κράτη εκάστοτε ιστορικής περιόδου έβλεπαν την Κύπρο ως ένα “πολύτιμο πετράδι” που δεν έπρεπε να λείπει από το “στέμμα” τους. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ και στις μέρες μας.

Πλέον, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι ξένες επενδύσεις αποτελούν κινητήριο μοχλό, εάν όχι όλων, σίγουρα των περισσότερων οικονομιών. Οι ξένοι επενδυτές και τα διάφορα επενδυτικά funds ψάχνουν μέρη και χώρες που να προσφέρουν ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις. Η Κύπρος φιγουράρει πολύ ψηλά στις επενδυτικές τάσεις.

Τα 4 χαρακτηριστικά κίνητρα για ξένες επενδύσεις

1) Η Κύπρος ανήκει στην ελίτ των 27 ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωζώνης. Πέρα από τη σταθερότητα που προσφέρει το Ευρώ ως νόμισμα, οι επενδυτές αποκτούν άμεση επαφή με την προηγμένη και πλούσια αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) Η στρατηγική θέση της Κύπρου είναι από τις σημαντικότερες παγκοσμίως. Εκτός του ότι ενώνει γεωγραφικά τρεις ηπείρους και βρίσκεται κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ, οι εκτιμήσεις για πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου / φυσικού αερίου και η ανάγκη κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων, καθιστούν την Κύπρο αναγκαία. Αυτό, παράλληλα, αναβαθμίζει κάθετα τη γεωπολιτική και στρατιωτική της αξία.

3) Το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο είναι ένα από τα ευνοϊκότερα στην ΕΕ. Γρήγορη γραφειοκρατία, διαφάνεια, απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο, ευνοϊκοί φορολογικοί συντελεστές είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που καθιστούν την Κύπρο ευρέως ελκυστική στους ξένους επενδυτές. Να σημειωθεί οτι η πλειονότητα των διεθνών πράξεων γίνεται χωρίς επιβολή ΦΠΑ, τα κέρδη από μερίσματα και κέρδη από πώληση τίτλων δεν φορολογούνται, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συμφωνίες για απαλλαγή διπλής φορολογίας με άλλες 45+ χώρες.

4) Το ανθρώπινο δυναμικό στην Κύπρο είναι πολύ υψηλής μόρφωσης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός οτι άνω του 33% των Κυπρίων διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 να είναι κοντά στο 23%.