Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων Εταιρειών για Απόλυτη Διαφάνεια

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μάστιγα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Κύπρος. Ωστόσο, με μια νέα κοινή προσπάθεια για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάζεται ένας καινοτόμος τρόπος ελέγχου και περιορισμού τέτοιων αλγεινών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, πλέον το κεντρικό μητρώο για όλες τις χώρες που αποτελούν μέρος της Ένωσης θα είναι προσβάσιμο από τις Αρχές της εκάστοτε χώρας. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και αποτελεσματική πληροφόρηση, σε σχέση με την προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος και άλλων παράνομων διαδικασιών.

Απόλυτη Διαφάνεια

Αυτό που χρειάζεται είναι η απόλυτη διαφάνεια, ως προς τις διαδικασίες που τηρούνται από επιχειρήσεις και τους δικαιούχους αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα, ο πραγματικός δικαιούχος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανιζόταν ως ο κατ’ επίφαση ιδιοκτήτης. Με άλλα λόγια, τώρα πια ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραπλάνησης των Αρχών, με απώτερο σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση προς όφελος των επιτήδειων.

Όμως, ελλοχεύει ένας σημαντικός κίνδυνος στην όλη διαδικασία και πρέπει να βρεθεί μια λύση για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της ασφάλειας αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η πρόσβαση σε τέτοια ευαίσθητα στοιχεία έχει ως σκοπό την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων και παραβάσεων κάθε λογής. Είναι συνεπώς απαραίτητος ο έλεγχος των οικονομικών δεδομένων από τις αντίστοιχες Αρχές. Αντιθέτως, δεν είναι αναγκαία η διαπόμπευση των ονομάτων με σκοπό την σπίλωση των ονομάτων τους. Δεν αναζητά κανείς αποδιοπομπαίους τράγους, ούτε και είναι αυτή η ουσία της δημοσιοποίησης των στοιχείων του κεντρικού μητρώου.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών είναι προσβάσιμα μονάχα από όσους πραγματικά ελέγχουν και κρίνουν ως προς τη νομιμότητά τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να διατηρείται το απόρρητο και να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των δεδομένων αυτών. Πρόκειται για μια λεπτή γραμμή, στην οποία καλείται ο καθένας να ισορροπήσει για το καλό της χώρας και την καταπολέμηση μιας οικονομικής μάστιγας.