Η Υπερβολική Φορολόγηση Γονατίζει τα Νοικοκυριά

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης, τα πράγματα ολοένα δυσκολεύουν για τα νοικοκυριά. Φαίνεται πως η φορολόγηση συνεχώς αυξάνεται, με αποτέλεσμα οι εισφορές που καλείται ο κάθε πολίτης να πληρώσει στο κράτος να αυξάνονται αντίστοιχα. Αν και οι προβλέψεις ήταν αρκετά αισιόδοξες για το κοντινό μέλλον, το 2018 δεν άλλαξε, επί της ουσίας η κατάσταση προς το καλύτερο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018, οι φόροι αυξήθηκαν και μάλιστα πάρα πολύ. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε επιπλέον επιβάρυνση σε φόρους που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο για την οικονομία!

Από Πού Συλλέχθηκαν οι Φόροι;

Ποια είναι τα στοιχεία που αποκαλύπτει λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη φορολόγηση κατά το έτος 2018; Το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πρόκειται σαφώς για μία εξέλιξη που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς επηρεάζει τους περισσότερους πολίτες. Ωστόσο, πέρα από τις κρατήσεις που κλήθηκαν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι προς το κράτος, υπήρξαν και άλλες αλλαγές.

Πιο αναλυτικά, σημειώθηκε αύξηση στα έσοδα από το ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) και αυτή η αύξηση έφτασε τα 430 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία σημαντική αύξηση, η οποία ενίσχυσε τα έσοδα του κράτους κατά πολύ και σχετίζεται με τα καπνικά προϊόντα και τα καύσιμα. Φυσικά, στην περίπτωση των καυσίμων, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αντίστοιχη αύξηση στις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι έμμεσοι φόροι είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους άμεσους φόρους. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντιδιαστολή με την κατάσταση που επικρατεί στις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης. Συνεπώς, αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση να αναστρέψει το κλίμα και να εναρμονιστεί με μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία. Μέχρι τότε, η αυξημένη φορολογία είναι μια πραγματική μάστιγα, που δεν αφήνει τους πολίτες να εκμεταλλευτούν το τέλος της οικονομικής κρίσης.