Αλλαγές στη Φορολογία Αυτοκινήτων στην Κύπρο

Αν ενδιαφέρεστε για τη φορολογία οχημάτων στην Κύπρο, τότε το συγκεκριμένο νέο σας ενδιαφέρει. Όπως αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής στην Κύπρο, αλλάζουν πολλά στον τρόπο φορολόγησης των οχημάτων και αυτό επηρεάζει πολλούς ιδιοκτήτες.

Οι Αλλαγές που Ψηφίστηκαν

Υπάρχουν αλλαγές στον φόρο κατανάλωσης και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία που ψηφίστηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, θεσπίζεται μηδενικός φόρος κατανάλωσης για τα οχήματα που υπάγονται στις κατηγορίες Euro6a και Euro6b, EURO 6c και EURO6d. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτή την ελάφρυνση, αναφορικά με το είδος των οχημάτων και πιο συγκεκριμένα εάν είναι πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα. Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για υβριδικά οχήματα.

Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται το ποσό φορολόγησης για τα οχήματα που υπάγονται στην κατηγορία Euro 4 και αφορούν στις χρονολογίες 2005 έως 2009. Πιο αναλυτικά, υπάρχει αύξηση της τάξεως των 50 ευρώ. Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της καινούριας Νομοθεσίας αφορά στη μείωση της χρέωσης της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα.

Ως εκ τούτου, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα γίνονται περισσότερο ελκυστικά για ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να επιλέγονται αυτοκίνητα πρόσφατης χρονολογίας και όχι εξαιρετικά παλιά μοντέλα. Έτσι, τα σχετικά καινούρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με προηγμένη αντιρρυπαντική τεχνολογία που εκπέμπουν χαμηλότερους ρύπους, γίνονται ελκυστικότερα προς αγορά. Έτσι, οφελούνται όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, αλλά και το περιβάλλον.

Εκτός από τις συγκεκριμένες αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο προσεχές διάστημα στην Κύπρο, αναμένονται ακόμη περισσότερες. Για παράδειγμα, τα κίνητρα για την απόσυρση παλαιότερων αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν. Με αυτό τον τρόπο, η Κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά νέων αυτοκινήτων με περιβαλλοντικά κριτήρια και να μειώσει τη ρύπανση. Ταυτόχρονα, η αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων με καινούρια θα σημάνει μια ποιοτική βελτίωση στο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες της Κύπρου στο σύνολό τους. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε οτι τα αυτοκίνητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή ρύπων.